Profiel

Missie

Lacru Management & Advies richt zich op het tot stand brengen van verbindingen tussen personen, organisaties, markten en concepten die leiden tot duurzame resultaten.

Visie

Als centraal model hanteert Lacru Management & Advies het Ruilwaarde model. Het Ruilwaarde model gaat er vanuit dat je in een relatie krijgt wat je geeft. Hoe beter je in staat bent tegemoet te komen aan de doelstellingen van de ander, hoe meer je daarvoor terug krijgt.
In een (ruil)relatie kan je nooit zomaar meer gaan vragen. Je moet altijd bereid zijn om eerst te geven, meerwaarde creëren voor de ander. Pas als je daarin slaagt, zal je zelf waarde terug ontvangen. Het Ruilwaarde model is zowel van toepassing op interne relaties, voorbeeld: manager - medewerker, als op externe relaties, voorbeeld: klant - leverancier. Een excellente onderneming investeert intern om extern te oogsten. Als je als organisatie goed zorgt voor je medewerkers, zorgen zij ook goed voor je klanten. Die er op hun beurt weer voor zorgen dat je als bedrijf goede resultaten boekt. (voor meer informatie over het Ruilwaarde model: zie concepten). Lacru Management & Advies begeleidt mensen en organisaties om hun Ruilwaarde te optimaliseren.

Ervaring

Lacru Management & Advies heeft brede ervaring in veranderings- en ontwikkelingstrajecten op het terrein van bedrijfsvoering, business development en HRM in onder andere de financiële dienstverlening en de non-profit sector. Naast kennis en ervaring in het management en de uitvoering van projecten, zet Lacru Management & Advies haar competenties en haar netwerk ook in bij het (door)ontwikkelen van nieuwe ideeën. In de praktijk leidt dit tot nieuwe concepten, aanpakken of zelfs ondernemingen. Enthousiasme, reciprociteit, ondernemerschap en creativiteit typeren de aanpak en werkwijze van Lacru Management & Advies.